Женската логика

Пътува жена в маршрутка. Трябва да предаде напред пари за билета. Близо до нея сeди друга жена. Как да се обърне към нея – на „ти“ или на „вие“? Разсъждава логически.
Тази маршрутка е експресна. Ако до сега не е слязла, значи отива в моя квартал. Отива с бутилка вино, значи отива при някой мъж. Бутилката е скъпа, значи отива при някой красив мъж.
В нашият квартал има само двама красиви мъже: мъжът ми и любовникът ми. Тя не може да отива при любовника ми, защото в момента аз отивам при него. Значи отива при мъжа ми. Мъжът ми има две любовници – Катя и Ани. Катя е в командировка.

– Ани, ще предадете ли на шофьора парите за билет?

Момичето (учудено):

– От къде ме познавате?

Две статуи в парка

Две статуи стоят в парка и се гледат влюбено … Прелита добър вълшебник и ги вижда. „Аз трябва да направя нещо за тях!“ – си мисли вълшебникът. „Ще ги съживя за половин час да се порадват на живота!“. Съживил вълшебникът статуите и още преди да им каже нещо те хоп – в храстите. Усмихнал се доволен вълшебникът, и почнал да слуша замечтано звуците на борба, които долитали … След 15 минути изскочили запъхтяни статуите, целите в трева, листа, пера …
– Но вие имате още 15 минути – казал вълшебника – радвайте се!
– Добре – казала мъжката статуя и се обърнала към женската:
– Айде, бързо. Обаче този път ти ще държиш гълъба, докато аз му сера на главата.